Call us (+34) 93 893 83 53

SIG

Des de Coramar creiem en la millora contínua, per això treballem cada dia amb l’objectiu de millorar. Som rigorosos en els processos i també en els resultats, la qual cosa ens permet oferir sempre un producte de qualitat al nostre client, de principi a fi. Tot aquest esforç va ser reconegut el 13 de Juny de 2007, quan AENOR ens va concedir el certificat que garanteix la correcta gestió de la qualitat segons la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 per a les activitats d’edificació d’àmbit Industrial i Residencial, i per a la neteja, rehabilitació i manteniment de plantes industrials.

Per tots els que formem part de Coramar, més enllà del treball diari, de la satisfacció del nostre client, hi ha una preocupació cada vegada més latent: treballar respectant al màxim l’entorn mitjà ambiental. Dediquem temps i recursos per introduir millores en el nostre processos constructius, formant al nostre personal i marcant-nos com a objectiu reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat conforme a les Normes ISO 14001:2004. Així ho va reconèixer *AENOR el 18 de juliol de 2008, concedint-nos el certificat que garanteix la nostra gestió segons aquestes Normes.

Més enllà de les nostres exigències per a la qualitat i satisfacció dels nostres clients, fins i tot més enllà també de la nostra preocupació per l’entorn ambiental, Coramar vetlla per la salut de tots els que componen aquesta empresa i dels seus col·laboradors. En aquest sentit, dedica temps i recursos per millorar en els nostres processos constructius no solament amb qualitat i respectant el medi ambient, sinó implantant sistemes de protecció i processos que siguin més segurs per tots els que intervenen en ells. Per aquest motiu, ens omple d’orgull poder comptar amb el reconeixement de AENOR en relació a la concessió, el 30 de gener de 2010, del certificat que garanteix la correcta gestió en matèria de Seguretat i Salut en el Treball segons OHSAS 18001:2007, en la nostra organització i en els processos que realitzem en l’execució dels nostres productes i serveis.

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

Descarregar Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat en format PDF

Descarregar Certificat del Sistema de Gestió Ambiental en format PDF

Descarregar Certificat del Sistema de Gestió Seguretat i Salut en el Treball en format PDF

Política integrada de Qualitat, Medi Ambient i Riscos Laborals

Descarregar Política integrada de Qualitat, Medi Ambient i Riscos Laborals en format PDF

Descarregar Desenvolupament Sistema Integrat de Gestió en format PDF

AENOR AENOR AENOR IQNET
Constructora Coramar

Constructora Coramar